Schedule

KAPER SONG          | Selasa – Minggu | 19.00 & 20.00

WHAT’S ON            | Rabu & Minggu | 19.30 – 20.00

#INIKPOP               | Selasa & Jumat | 16.00 – 16.30

BALAKUTAK            | Sabtu & Minggu | 20.00 – 21.00

HAPYY PAGI            | Sabtu & Minggu | 08.00 – 09.00

WARTA PASUNDAN | Senin – Jumat | 19.00, 20.00, 21.00